Voksne + hage og uteplass

Det er mye glede i uteplassen, enten det er en blomstrende balkong, en livlig bakgård eller en stor hage. Desto større grunn til å ta vare på liv og helse når man lever livet utenfor inngangsdøra.


Hovedregel: Husk å kjenne din egen begrensning. Dumdristighet straffer seg ofte.


Fall
Alle faller. Noen ganger gjør det bare vondt, men alt for ofte før er det til alvorlige skader. Regelen er at jo høyere, glattere eller hardere underlag, desto mer forsiktig må du være. Og med mildere og våtere vintre er brodder sterkt å anbefale, selv om man føler seg aldri så ung og sprek.

 • Har du strøsand tilgjengelig når det er glatt?
 • Bruker du brodder eller sko med pigger når det er glatt?
 • Er det montert gelender på trapper ute?
 • Holder du trappene ute ryddige for ting å snuble i?
 • Hvis du bruker stige, er den hel, solid og stødig?
 • Får du hjelp eller sikrer du stigen på annen måte hvis du skal opp i store høyder?
 • Passer du på å sikre deg godt hvis du jobber på tak, i trær eller andre store høyder?


Kutt
Skarpe gjenstander og maskiner som gressklippere og hekketrimmere er nyttige når du skal holde orden ute. De kan også føre til skader om de ikke håndteres riktig – eller om de er defekte.

 • Er du forsiktig når du bruker og beveger deg med skarpe kutteredskaper og maskiner?
 • Virker sikkerhetsinnretningene på hagemaskinene du bruker?
 • Bruker du vernesko, -klær og -briller hvis du bruker motorsag og andre kraftige maskiner?
 • Oppbevarer du verktøy og redskap slik at de ikke kan falle ned eller skade deg på annen måte?
 • Sikrer du verktøy og maskiner fra å bli brukt av barn eller uvedkommende?
 • Bruker du en solid og stødig hoggestabbe hvis du hogger ved?


Brann og brannskader
Grillen gir oss mye glede på sommerstid, men den er også årsak til mange branner. Se til at du bruker den på en forsvarlig - og riktig -måte.

 • Bruker du tennveske på grillen på en forsvarlig måte?
 • Brenner du av fettet som legger seg i grillen?
 • Passer du på at grillen er ordentlig slukket eller gassen skrudd av når du har brukt den?
 • Passer du på at asken er helt kald før du tømmer grillen?
 • Kaster du brannfarlig avfall på en forsvarlig måte?


Annet
Enkelte tiltak er viktig for å forebygge skader på seg selv, andre for å hindre at barn, barnebarn og besøkende skader seg. Uteboder og garasjer kan være spennende steder for barn – og må sikres.

 • Er ledningene til elektriske hagemaskiner uskadet slik at du unngår elektrisk støt?
 • Bruker du skjøteledninger som er egnet for bruk utendørs?
 • Oppbevarer du alltid kjemikaler og vaskemidler i originalemballasje for å unngå misforståelser?
 • Oppbevarer du kjemikalier og vaskemidler utilgjengelig for barn?
 • Er uteboden eller garasjen sikret mot at gjenstander faller ned og skader deg eller andre?


Risikorydding har utarbeidet flere sjekklister for å gå systematisk gjennom hjemmet. Sjekklistene er generelle veiledere for å fjerne farer i nærmiljøet, basert på kunnskap om hvor og hvorfor skadene skjer. De vil aldri være helt komplette, eller passe nøyaktig for alle hus/hjem.

SJEKKLISTER ROM FOR ROM: