Unge + hage og uteplasser

Hager og andre uteplasser er viktige for aktivitet og avslapping – alene eller med venner. Ved å vise litt forsiktighet unngår vi farlige situasjoner når vi lever livet ute.


Hovedregel: Unngå å ta unødvendige sjanser. Det straffer seg ofte.


Fall
Høy aktivitet på harde underlag fører til mange skader etter fall. Særlig er det viktig å være forsiktig under lek med sykkel, rulleskøyter og –brett. Beskyttelsesutstyr hindrer mange skader. Hjelm er en selvfølge for å beskytte hodet.

 • Bruker du hjelm når du sykler eller står på rulleskøyter eller –brett?
 • Bruker du beskyttelse på knær, albuer og håndledd når du trener på rulleskøyer eller –brett?
 • Unngår du å ta unødvendige sjanser hvis du klatrer eller balanserer i trær eller andre høye steder?
 • Hvis du bruker stige, er den hel, solid og stødig?
 • Får du hjelp eller sikrer du stigen på annen måte hvis du skal opp i store høyder?


Klem- og støtskader
Trampolinene er mange og morsomme – selv når vi har blitt ungdommer. Og jo større man er, desto større krefter er det i sving.

 • Har du sjekket at trampolinen er skikkelig satt sammen?
 • Er trampolinen sikret med nett for å hindre at man faller ut eller skader seg mot rammen?
 • Unngår dere å hoppe flere samtidig på trampolinene for å hindre sammenstøt?


Kuttskader
Hagearbeid kan være en fin oppgave og inntekstkilde for unge, men redskaper og maskiner kan føre til stygge kuttskader. Særlig motordrevne kutteredskaper som gressklippere og kantklippere krever god opplæring og forsiktighet under bruk.

 • Sørger du for å få opplæring i bruk av hagemaskiner før du tar dem i bruk?
 • Er du forsiktig når du bruker og beveger deg rundt med skarpe kutteredskaper og –maskiner?
 • Virker sikkerhetsinnretningene på hagemaskinene du bruker?
 • Bruker du vernesko, -klær og –briller hvis du bruker motorsag eller andre kraftige maskiner?


Brann og brannskader
Mange samles om grillen på sommerstid, men den fører også til mange branner. Tålmodighet og forsiktighet fjerner mye av faren for skader.

 • Er grillen solid og står den støtt på brannsikkert underlag?
 • Bruker du bare tennvæske til å fyre opp grillen, og aldri på varm grill?
 • Brenner du av fettet som legger seg i grillen?
 • Passer du på at grillen er ordentlig slukket eller gassen skrudd av etter bruk?
 • Passer du på at asken er helt kald før du tømmer grillen?
 • Har du vann eller annet slukkeutstyr tilgjengelig i tilfelle det skulle bli nødvendig?
 • Kaster du brannfarlig avfall, som f.eks. oljete filler, på forsvarlig måte?


Annet
Kjemikalier, gjødsel og plantvernmidler kan føre til forgiftning eller etseskader. Faren for elektrisk støt er også tilstede utendørs.

 • Blir alle kjemikalier og andre skadelige stoffer oppbevart i originalemballasje for å unngå misforståelser?
 • Blir spesielt farlige stoffer oppbevart utilgjengelig for uvedkommende?
 • Bruker du hansker og annen beskyttelse når du håndterer stoffer som krever det?
 • Har du sjekket at ledninger på maskinene du bruker er uskadet?
 • Er skjøteledningene egnet for bruk utendørs?


Risikorydding
har utarbeidet flere sjekklister for å gå systematisk gjennom hjemmet. Sjekklistene er generelle veiledere for å fjerne farer i nærmiljøet, basert på kunnskap om hvor og hvorfor skadene skjer. De vil aldri være helt komplette, eller passe nøyaktig for alle hus/hjem.

SJEKKLISTER ROM FOR ROM: