Eldre + trapp

Ei trapp kan være en utfordring for den som ikke lenger har så god balanse eller styrke. Da er det ekstra viktig at selve trappa er trygg – at den ikke er glatt og at det ikke ligger rot i den.


Hovedregel:
Sørg for at trappa er ryddig – og ta deg god tid.


Fall
Trappa er kanskje det farligste stedet i huset, mange trappeulykker hvert år er et bevis på det. Her gjelder det å ta seg god tid og se hvor du setter beina.

 • Har du tilstrekkelig lys i trappa, slik at du ser hvor du går?
 • Kan du betjene lyset både fra toppen og bunnen av trappa?
 • Har du passet på at det ikke ligger ting i eller ved trappa, som du kan snuble i?
 • Har du passet på at det ikke ligger løse ledninger som du kan snuble i?
 • Har du montert anti-skli på trappenesen eller sørget for at trinnene ikke er glatte på annen måte?
 • Har du merket nederste og øverste trinn spesielt med kontrastfarge eller annet?
 • Har du sklisikring under tepper som ligger inntil trappa?
 • Har du sørget for at teppekantene ikke er plassert slik at du kan snuble i dem?
 • Har trappa stødige gelendere som gir godt grep, helst på begge sider?
 • Passer du på å ikke gå i trappa når den er nyvasket og våt?
 • Har du sjekket at ingen av delene i trappa er løse?
 • Bruker du stødige innesko med såle ikke sklir?


Risikorydding
har utarbeidet flere sjekklister for å gå systematisk gjennom hjemmet. Sjekklistene er generelle veiledere for å fjerne farer i nærmiljøet, basert på kunnskap om hvor og hvorfor skadene skjer. De vil aldri være helt komplette, eller passe nøyaktig for alle hus/hjem.

SJEKKLISTER ROM FOR ROM: