Barn + Trapp

Trapper er utfordrende for barn. Trinnene er høye, og gelenderet kan være vanskelig å holde i. Hvis trappa attpåtil er glatt, er ulykken fort ute. Og den kan bli alvorlig, med brudd og hodeskader.


Hovedregel:
Godt lys, anti-skli og stødig rekkverk gjør trappen sikrere for alle. Sikring er nødvendig for de yngste.

Fall
Trapper fører til mange skader, fordi barn sklir eller mister balansen. Feil utforming av trappa kan også gjøre det mulig for barn å krype gjennom rekkverket eller mellom åpne trinn. Under følger sjekkpunktene som kan gjøre trappa tryggere.

  • Er det godt lys i trappa, spesielt der den begynner og slutter?
  • Har du montert anti-skli på trappenesen eller behandlet trinnene med anti-sklibelegg? Holder du trappa fri for leker, klær og annet barna – eller du – kan snuble i?
  • Har trappa et solid rekkverk som gir godt grep også for barn?
  • Er rekkverket utformet slik at det er vanskelig å klatre i for barn?
  • Er åpningene i rekkverket mindre enn ti centimeter, slik at barn ikke får hodet gjennom?
  • Er åpningene der de minste barna kan komme til mindre enn fem centimer, f.eks. mellom rekkverket og trappevange?
  • Hvis du har små barn, bruker du trappegrind øverst og nederst i trappa?
  • Hvis trappa står på et spesielt hardt underlag, f.eks. betong eller fliser, har du plassert noe som kan dempe et fall i bunnen av trappa?
  • Har du sklisikring under tepper som ligger øverst inntil trappa?
  • Har du sørget for at teppekantene ikke er plassert slik at noen kan snuble i dem?


Risikorydding har utarbeidet flere sjekklister for å gå systematisk gjennom hjemmet. Sjekklistene er generelle veiledere for å fjerne farer i barns nærmiljø, basert på kunnskap om hvor og hvorfor skadene skjer. De vil aldri være helt komplette, eller passe nøyaktig for alle hus/hjem.

SJEKKLISTER ROM FOR ROM: