Barn + stue

Stua er mye brukt – til lek og utforsking, løping og klatring. Fall- og støtskader er vanlig i et rom som dette. Det samme er skålding fra varme drikker.


Hovedregel: Mindre barn må være under oppsyn. Pass på varme drikker og tunge gjenstander.


Brannskader
Barn er særlig utsatt for skåldingsskader fra varme drikker som kaffe og te. De aller minste får gjerne varm drikke over seg mens de sitter på fanget. De litt større kan ta tak i en duk, eller på annen måte velter kopper eller kanner over seg. Også stearinlys og varmeovner fører til mange brannskader.

 • Unngår du varme drikker mens du har barn på fanget?
 • Unngår du å bevege deg rundt med varm drikker med barn rett i nærheten?
 • Sørger du for at barn ikke kan velte varm væske over seg?
 • Sikrer du ulike varmekilder slik at barn ikke kan brenne seg?


Klem- og støtskader
Stua er en yndet lekeplass. Mindre barn kan fort få fingre i klem i en dør, og de kan skade seg på skarpe hjørner. Litt større barn skader seg ved sammenstøt, enten med andre barn under lek, eller ved å løpe på harde gjenstander – eller at løse gjenstander velter over dem.

 • Har du sikret dører fra å kunne klemme barns fingre?
 • Har du beskyttet skarpe hjørner, bl.a. på møbler?
 • Har du sikret møbler (inkl. TV) fra å kunne velte over barn?
 • Har du sikret at løse gjenstander kan falle og velte over barn?


Fall
Små barn har dårlig balanseevne og faller lett. De aller minste blir ofte lært opp til å stå og gå nettopp i stua, og det må sikres at de ikke faller og slår seg mot skarpe hjørner eller harde gjenstander. Det samme gjelder større barn, særlig i fartsfylt lek. Fall ut av vinduer skjer – og må forhindres.

 • Har du forsikret deg om at barnet ikke kan falle ned fra der det er?
 • Har du plassert møbler slik at de ikke blir farlige klatrestativer?
 • Passer du på at små barn ikke faller mot harde/skarpe gjenstander?
 • Har du sklisikret løse tepper og filleryer?
 • Har barna sklisikre sokker på glatte gulv?
 • Har du barnesikret vinduer?


Forgiftning
Særlig små barn kan skade seg på farlige stoffer de får tak i – og putter i munnen. Giftige stoffer oppbevares sjelden i en stue, men finnes likevel. Det gjelder særlig medisiner (kanskje i en håndveske), tobakk, alkohol eller kosmetikk. I tillegg er det viktig å ta hensyn til allergier, både blant egne og besøkende barn.

 • Passer du på at barn ikke kan få tak i medisiner?
 • Passer du på at barn ikke får tak i tobakk, kosmetikk eller alkohol?
 • Vet du om gjester har allergier du burde være klar over?


Annet
Barn er utsatt for samme risiko i flere deler av hjemmet. Dette omfatter, i tillegg til punktene over, eksempelvis fare for elektrisk støt og brann.

 • Er stikkontakter utstyrt med barnesikre plugger?
 • Har du ryddet bort småting (inkl. deler av leker) som kan forårsake kvelning?
 • Har du sikret at småbarn ikke kan vikle seg inn i gardinsnorer eller lignende?
 • Har du et brannslukkingsapparat i nærheten?


Risikorydding
har utarbeidet flere sjekklister for å gå systematisk gjennom hjemmet. Sjekklistene er generelle veiledere for å fjerne farer i barns nærmiljø, basert på kunnskap om hvor og hvorfor skadene skjer. De vil aldri være helt komplette, eller passe nøyaktig for alle hus/hjem.

SJEKKLISTER ROM FOR ROM: