Barn + soverom

Soverommet er rommet de fleste barn tilbringer mest tid i. For de minste barna kan søvn innebære risiko, særlig for kvelning. Soverommet kan også skjule andre farer, som for eksempel medisiner og kosmetiske produkter.


Hovedregel:
De minste barna må framfor alt sikres mot mulig kvelning.

Kvelning
Særlig de minste barna risikerer å kunne bli kvalt i eller ved egen seng. De kan sette hodet fast mellom sprinkler eller sprosser i en seng, tulle seg inn i sengetøy – eller vikle seg inn i snorer ved sengen. Krybbedød er også en fare for spedbarn. De skal helst ikke ligge i voksnes seg, og aldri mellom voksne.

 • Passer du på at de aller minste sover på ryggen?
 • Passer du på at barnet ikke kan tulle seg fast i sengetøy?
 • Passer du på at barnet ikke kan vikle seg inn i snorer?
 • Sikrer du at barnet ikke kan sette seg fast i sengen?
 • Sikrer du at barnet ikke kan komme i klem mellom voksne?


Fall

Barn kan falle og slå seg over alt i huset, og på soverommet er det sengen som krever ekstra oppmerksomhet. Et lite barn kan klatre ut eller på annet måte falle fra egen seng, eller det kan falle ut fra foreldrenes seng. Køyesenger representerer en særlig risiko.

 • Har du sikret at barnet ikke kan falle ut av senga?
 • Har du særlig sikret eventuell køyeseng?


Forgiftning

Barn er nysgjerrige, og særlig de minste vil putte ting de finner i munnen. En del oppbevarer ulike stoffer som kan forgifte barn på soverommet, for eksempel medisiner og kosmetikk. Slike må derfor oppbevares trygt.

 • Passer du på at barn ikke kan få tak i medisiner?
 • Passer du på at barn ikke kan få tak i kosmetikk?


Annet
Barn er utsatt for samme risiko i flere deler av hjemmet. I tillegg til punktene over, gjelder dette eksempelvis fare for elektrisk støt og brann.

 • Er barnesenger forsvarlig satt sammen og skruene strammet?
 • Er lampene på barnerommet fastmonterte?
 • Bruker du lyspærer som utvikler lite varme, som LED eller sparepærer, på barnerommet?
 • Er stikkontakter utstyrt med barnesikre plugger?
 • Er det installert røykvarsler – og har du sjekket at den virker?Har du et brannslukkingsapparat i nærheten?


Risikorydding
har utarbeidet flere sjekklister for å gå systematisk gjennom hjemmet. Sjekklistene er generelle veiledere for å fjerne farer i barns nærmiljø, basert på kunnskap om hvor og hvorfor skadene skjer. De vil aldri være helt komplette, eller passe nøyaktig for alle hus/hjem.

SJEKKLISTER ROM FOR ROM: