Barn + kjøkken

Små og store samles ofte på kjøkkenet – til matlaging, måltider, lekser eller hobbyer. Her er det stor aktivitet og mye spennende å se og ta på for barn. Det øker også risikoen for skader. Barn er særlig utsatt for å pådra seg brannskader og kuttskader.


Hovedregel:
Mindre barn skal alltid være under oppsyn av voksne. Farlige gjenstander ryddes bort og sikres.

Brannskader
Kjøkkenet er det rommet hvor flest barn pådrar seg skåldings- og brannskader. Komfyrer, spesielt de uten induksjon, er særlig farlige. Varme plater og stekeovner medfører fare for forbrenning. Enda farligere er varme kjeler med kokende innhold som kan velte over og skålde barn.

 • Har du barnesikret komfyren og stekeovnen, også fra å velte?
 • Plasserer du kjeler innerst på komfyren?
 • Plasserer du kjeler på komfyren med håndtaket innover?
 • Har du sikret at barnet ikke kan dra til seg en vannkoker?
 • Passer du på så barnet ikke kan klatre opp på ovnen?
 • Sørger du for aldri å bære eller holde barn og varme ting samtidig?
 • Passer du på å aldri løfte kjeler med varmt innhold over eller rett i nærheten av barn?
 • Passer du på å slå av alle plater og apparater når du er ferdig?


Kutt
Kjøkkenskuffene inneholder mye spennende, spesielt for de minste. Skarpe og spisse kjøkkenredskaper, som sakser og kniver, må oppbevares slik at de minste ikke får tak i dem – både når de brukes og ikke er i bruk. Tunge gjenstander, som kjeler og maskiner, må sikres fra å falle ut på barna.

 • Har du ryddet skarpe eller knuselige gjenstander unna barnets rekkevidde?
 • Har du montert barnesikring på skuffer og skap med skarpe eller tunge gjenstander?


Forgiftning
Små barn er sensitive, og tåler ikke alle ingredienser eller stoffer like godt som voksne. Dette gjelder særlig sterke væsker (som eddik og oppvaskmidler), som alltid skal oppbevares i orginalemballasje for å unngå misforståelser. I tillegg er det viktig å ta hensyn til allergier, både blant egne og besøkende barn.

 • Har du plassert oppvaskmidler og andre skadelige stoffer på et sikkert sted?
 • Oppbevarer du alltid farlige væsker i originalemballasjen?
 • Har du forsikret deg om at gjester ikke har matallergi?


Fall
Små barn har dårlig balanseevne, og faller lett. Samtidig er det viktig å forhindre at voksne – med varme ting eller skarpe gjenstander i hendene – ikke snubler og skader barn i nærheten. Spedbarn må som alltid sikres spesielt godt.

 • Har du forsikret deg om at barnet ikke kan falle ned fra der hun/han er?
 • Har du sikret at barn ikke kan klatre opp på kjøkkenbenk og komfyr?
 • Passer du på å tørke opp søl som medfører glatte gulv og sklifare?


Annet
Barn er nysgjerrige og vil gjerne utforske kjøkkenet. Med enkle tiltak og å holde kjøkkenet ryddig, kan du unngå at de pådrar seg unødvendige skader.

 • Har du sikret at tunge kjøkkenmaskiner ikke kan nås/dras?
 • Trekker du ut stikkontakten etter bruk av kjøkkenmaskiner?
 • Er stikkontakter utstyrt med barnesikre plugger?
 • Har du ryddet bort småting (inkl. nøtter) som kan forårsake kvelning?
 • Har du ryddet bort plastposer som forårsake kvelning?
 • Passer du på at farlige ting i søppelbøtta ikke fås tak i av små barn?
 • Har du et brannslukkingsapparat i nærheten?


Risikorydding
har utarbeidet flere sjekklister for å gå systematisk gjennom hjemmet. Sjekklistene er generelle veiledere for å fjerne farer i barns nærmiljø, basert på kunnskap om hvor og hvorfor skadene skjer. De vil aldri være helt komplette, eller passe nøyaktig for alle hus/hjem.


SJEKKLISTER ROM FOR ROM: