Barn + hage og uteplasser

Hager og uteplasser er høyt skattede lekeområder for barna. Ved å fjerne de viktigste farene, forblir de en arena er for fri utfoldelse, ny mestring og bare moro.


Hovedregel:
Barn er oppfinnsomme. Foreldre må være like kreative i å forhindre skader.


Fall
Der barn husker og klatrer vil de også lett kunne falle ned og slå seg. Høyde og underlag avgjør i stor grad hvor stor risikoen er. Der det ikke er gress eller sand, bør det vurderes å plassere et mykt, støtdempende underlag.

 • Har du forsikret deg om at barnet ikke kan falle ned fra der hun/han er?
 • Har du plassert utemøbler slik at de ikke blir farlige klatrestativer?
 • Er det støtdempende underlag under der barnet klatrer?


Klem- og støtskader
Der det er lekeapparater, gjerder, dører og vinduer er det risiko for at barn kan klemme seg. Det gjelder særlig fingrene, men også armer og ben. De kan også sette seg fast. Mange skader seg på trampoline, som krever egne forholdsregler, ikke minst å begrense antall barn som hopper samtidig.

 • Har du sikret at barn ikke kan sette seg fast i porter, gjerder osv.?
 • Har du sikret at barn ikke kan sette seg fast i lekestativer?
 • Har du sikret at trampolinen er forsvarlig satt sammen?
 • Har du gått gjennom regler for bruk av trampoline med barna?
 • Passer du på at det ikke er plantestøtter som barn kan falle over?
 • Er gjenstander som kan velte og falle over barn (f.eks. stiger) fjernet eller sikret?


Kuttskader
Hageredskaper er ofte skarpe og kan være farlige for barn. Dette gjelder både mekaniske og elektriske redskaper som må oppbevares forsvarlig og utilgjengelig for barn.

 • Sørger du for at barna ikke får tak i farlige hageredskaper?
 • Sikrer du at barna ikke får tak i eller får startet elektriske redskaper?
 • Sørger du for at barn er på trygg avstand ved bruk av gressklipper?
 • Sikrer du tornefulle planer så barna ikke skader seg på dem?
 • Sikrer du at det ikke er glasskår (inkl. fra drivhus) som barn kan kutte seg på?


Kvelning
Barn kan vikle seg inn i snorer og tauverk, eller bli sittende fast i lekeapparater og gjerder – og bli kvalt. Løse snorer og tau som brukes i lek kan også medføre fare, særlig for de minste.

 • Har du sjekket at det ikke finnes snorer og tau barn kan vikle seg inn i?
 • Har du sikret eller fjernet potensielt farlige snorer fra barnetøyet?


Forgiftning
Hager og parkanlegg rundt borettslag kan ha giftige planter. Særlig mindre barn – som er de som er mest tilbøyelige til å smake på planter og bær – kan bli forgiftet. Gjødsel, plantevernmidler og kjemikaler kan også føre til forgiftning eller etseskader.

 • Har du sjekket om det finnes giftige planter i hage/uteområde?
 • Har du forklart barna at enkelte planter (bær) i hagen er giftige?
 • Oppbevarer du kjemikalier og andre skadelige substanser forsvarlig?
 • Sørger du for alltid å ha kjemikalier i originalemballasje for å unngå misforståelser?
 • Passer du på hvis barn blir stukket av insekter som kan utløse allergi?


Drukning
Små barn kan drukne på svært grunt vann, til og med i vannpytter hvis de blir liggende med ansiktet ned. Basseng, plaskedammer og badestamper krever spesiell sikring, og bør tømmes eller dekkes til når de ikke er i bruk.

 • Sikrer du at de aller minste ikke kan bli liggende i vannpytter?
 • Sikrer du at barn ikke kan falle i større vannkilder, som for eksempel badestamper?
 • Passer du på mindre barn hvis de leker i vann med en viss dybde?


Annet
I tillegg til punktene over, medfører hagen og uterom fare for blant annet skader i trafikken eller fra forbrenning.

 • Er gjerder og porter sikret så barn ikke kommer seg ut, f.eks. i trafikken?
 • Husker du å plassere den ennå varme grillen sikkert etter bruk?
 • Sørger du for at barn ikke kommer til og klarer å skru opp gassbeholdere?
 • Har du gått gjennom og sikkerhetssjekket lekeapprater?


Risikorydding
har utarbeidet flere sjekklister for å gå systematisk gjennom hjemmet. Sjekklistene er generelle veiledere for å fjerne farer i barns nærmiljø, basert på kunnskap om hvor og hvorfor skadene skjer. De vil aldri være helt komplette, eller passe nøyaktig for alle hus/hjem.

SJEKKLISTER ROM FOR ROM: